certified europa

 Όλοι έχουμε παρατηρήσει την ύπαρξη της σήμανσης CΕ σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων (ηλεκτρονικές συσκευές, παιχνίδια, υλικά κατασκευών, μπαταρίες κλπ).
Η σήμανση CE δεν αποτελεί κάποιο σήμα ποιότητας ή μία εμπορική ονομασία, το CE προέρχεται από τα αρχικά των γαλλικών λέξεων «Conformité Européenne » που στα ελληνικά σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση.
Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα που εμπίπτουν στη σήμανση CE θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Εθνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα.

 

Σκοπός της σήμανσης CE είναι να εξασφαλίσει ελάχιστα επίπεδα ασφαλείας των προϊόντων έτσι ώστε να προστατεύεται ο τελικός χρήστης. Όσα προϊόντα εμπίπτουν σε οδηγίες νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν τη σήμανση CE για να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αποσύρονται γιατί δεν παρέχουν τα ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας στο χρήστη.
 
Όσον αφορά στον κλάδο των δομικών κατασκευών μεταξύ των άλλων προϊόντων που εμπίπτουν στη σήμανση CE είναι:
τα κουφώματα (ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής),
τα εξώφυλλα (ρολά, παντζούρια, σίτες),
οι υαλοπίνακες,
οι πόρτες για βιομηχανίες και γκαράζ, καθώς και τα υαλοπετάσματα.
Για όλα τα ανωτέρω προϊόντα θα πρέπει να πραγματοποιούνται συγκεκριμένες δοκιμές και να τηρούνται διαδικασίες από τον κατασκευαστή αυτών, με σκοπό να διαφυλάσσεται η ασφάλεια του χρήστη.
 
Για τα κουφώματα η σήμανση CE είναι υποχρεωτική από 01/02/2010 και υπάρχει απαίτηση να πραγματοποιηθεί μία σειρά από δοκιμές για να ελεγχθούν κάποια κρίσιμα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Οι ιδιότητες που θα πρέπει να ελεγχθούν σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα είναι οι εξής:
1) Ανεμοδιαπερατότητα
2) Υδατοστεγανότητα
3) Αντοχή σε ανεμοπίεση
4) Φέρουσα ικανότητα των διατάξεων ασφαλείας
5) Διαφυγή επικίνδυνων ουσιών (από εσωτερική πλευρά)
6) Ηχομόνωση (Rw)
7) Θερμομόνωση (Συντελεστής Uw)
 
Ο κατασκευαστής των κουφωμάτων θα πρέπει να συντάξει μία δήλωση συμμόρφωσης για τα προϊόντα που κατασκευάζει. Η δήλωση συμμόρφωσης λαμβάνεται ως μία υπεύθυνη δήλωση και θα πρέπει να δίδεται στον πελάτη όταν αυτό ζητηθεί. Επιπροσθέτως ο πελάτης θα πρέπει να λαμβάνει ένα συνοδευτικό έγγραφο στο οποίο να δηλώνονται οι επιδόσεις που έχει το προϊόν μετά από τις δοκιμές που έχουν εκτελεστεί.
 
Τα προϊόντα τα οποία φέρουν σήμανση CE έχουν δοκιμαστεί σε εξειδικευμένα εργαστήρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων. Οι κατασκευαστές οι οποίοι δίνουν σήμανση CE για τα κουφώματα που πωλούν στους πελάτες τους ακολουθούν μία σειρά από διαδικασίες, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι τα κουφώματα που αγοράζει o πελάτης έχουν όμοιες ιδιότητες σύμφωνα με αυτά που έχουν δοκιμαστεί στο εργαστήριο.
Πιο συγκεκριμένα, τα κουφώματα έχουν υποστεί δοκιμές σχετικά με την ικανότητά τους να αντέχουν σε δυσμενής συνθήκες πίεσης που ασκείται από τον αέρα οι οποίες πολλές φορές συνοδεύονται και από βροχόπτωση. Επιπροσθέτως, τα κουφώματα δε θα πρέπει να εκλύουν επικίνδυνες ουσίες ενώ θα πρέπει να προσφέρουν ηχομόνωση και θερμομόνωση.
 
Ο πελάτης, αγοράζοντας προϊόντα τα οποία συνοδεύονται από τη σήμανση CE και αναφέρουν τις επιδόσεις τους σχετικά με τις δοκιμές που έχουν γίνει, μπορεί να συγκρίνει και να διαλέξει ανάμεσα από ένα πλήθος πιστοποιημένων και ασφαλών προϊόντων.
Ο πελάτης, εκτός από το συνοδευτικό έντυπο της σήμανσης CE, θα πρέπει να λαμβάνει και κατάλληλες οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση των κουφωμάτων που αγοράζει. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να δίδεται εγγύηση για τα κουφώματα που παραδίδει, με ελάχιστη χρονική διάρκεια τα 2 έτη.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο όσον αφορά στα κουφώματα είναι η θερμομόνωση που αυτά προσφέρουν. Σύμφωνα με το Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), ο οποίος ισχύει από τον Ιούλιο του 2010, έχουν οριστεί κάποιες μέγιστες τιμές θερμοπερατότητας (Uw) τις οποίες δε θα πρέπει να τις υπερβαίνει κανένα κούφωμα που τοποθετείται στην Ελληνική Επικράτεια.
Όσο μικρότερη είναι η τιμή θερμοπερατότητας που έχει το κάθε κούφωμα, τόσο καλύτερη θερμική απόδοση έχει. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας προς όφελος του τελικού χρήστη. Η ενέργεια αυτή έχει να κάνει με τη θέρμανση ή τη ψύξη του χώρου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μία επένδυση σε ένα ενεργειακά αποδοτικό κούφωμα αλουμινίου θα αποσβεσθεί πολύ σύντομα, εάν λάβουμε υπ' όψιν τις επικείμενες αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα.
Ο πελάτης θα πρέπει να ζητάει τις τιμές της θερμοπερατότητας οι οποίες θα αποδεικνύουν την επίδοση του κουφώματος. Οι τιμές αυτές είναι απαραίτητες και για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για κάθε κτίσμα.
 
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο πελάτης θα πρέπει να λαμβάνει και εξώφυλλα (ρολά, παντζούρια, σίτες) με σήμανση CE. Τα πιστοποιημένα εξώφυλλα έχουν υποστεί δοκιμή για την αντοχή στην ανεμοπίεση και έχουν καταταγεί σε κλάσεις ανάλογα με την συμπεριφορά τους κατά τη δοκιμή. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να επιλέγει τον κατάλληλο τύπο ανάλογα με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η οικία όπου πρόκειται να τοποθετηθούν. Αυτό πρέπει να γίνεται για να εξασφαλιστεί ότι σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες δε θα προκληθεί κάποια βλάβη η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του καταναλωτή.
Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δίδονται στον πελάτη συνοδευτικά έντυπα σχετικά με τις αντοχές του προϊόντος στις δοκιμές, καθώς και οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας.

Κουφώματα

Διαμόρφωση χώρου

Επιδότηση

Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ'όικον

Για να μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ' Οίκον κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί:

Εμπιστοσύνη

Επίσημη πιστοποίηση Europa

Metal Workshop

Πιστοιποημένο κέντρο κατασκευαστής αλουμινίων Europa με πολυετή πείρα

certified europa

Εχετε κατάστημα και χρειάζεστε ανακαίνιση;

Εδω και πολλά χρόνια έχουμε τοποθετήσει εκατοντάδες κουφώματα και πόρτες ασφαλείας! Ειμαστε οι κατάλληλοι για να σας βοηθήσουμε στην ανακαίνιση του καταστήματος σας. Σε εμάς θα βρείτε ότι χρειάζεστε σε καλές τιμές και μεγάλη ποικιλία

Ειδικες σιδηροκατασκευές

 • Σκεπες με κεραμιδια
 • Περγκολες
 • Βασεις για περγκολες (αλουμινου & σιδηρου)

Επισκευές ρολων αλουμινίου

 • Αλλαγή μοτερ
 • Αλλαγή ιμάντα
 • Αλλαγή ψάθας

Επισκευές τζαμιών

 • Τοποθέτηση Τζαμιών σε κουφώματα
 • Μετατροπή τζαμιών από μονά σε δίπλα

Επισκευες όλων των τύπων αλουμινίου

 • Ροδακια
 • Αλλαγή κλειδαριάς
 • Κλειδαριές ασφαλείας
 • Βουρτσες
 • Μεντεσέδες